အပြင်ဘက်တွင်ပြပွဲတဲ

2020/09/16


အာရှပြင်ပထုတ်ကုန်ပြပွဲကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲစင်တာ၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှကုန်အမှတ်တံဆိပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာပြသခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့အနက်အမျိုးအစားအသစ်များ၊ အသစ်သောပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများပါသောတဲထည်အမျိုးအစား ၁၀၀ ကျော်သည်ပြင်ပခရီးသွားခြင်းနှင့်စခန်းချသူနှစ်သက်သူများကိုလည်ပတ်ရန်ဆွဲဆောင်သည်။